9 دي در كلام رهبري , كلمات عن رهبري

هنالك العديد من العبارات التي تكون عن كلام رهبرى و هى و تكون بها

العديد من المعانى فهنالك بعض الاشخاص عندما يرون كلام رهبري

يبحثون على الانترنت ما هو معناة غهو كلام يحمل قوه قضائيه و هو

يصبح بسبب حدوث بعض الانقلاب الاسلامى ابران و العديد من الاحداث

حول ذلك الانقلاب

 

نهم دی در کلام مقام معظم رهبری

 

نهم دی در کلام مقام معظم رهبری

 

حرکت عظیم روز نهم دی ما ة حجت را بر همة تمام کرد. مسوولین قوه‌‌‌‌‌ مجریه،

 

مسوولین قوه‌‌‌ مقننه، مسوولین قوه‌‌‌‌ قضاییه، دستگاه‌‌‌ های گوناگون، همة می دانند

 

کة مردم در صحنه‌‌‌ اند و چة می خواهند. هر چة انسان در اطراف این قضایا فکر می

 

کند، دست خدای متعال را، دست قدرت را، روح و لایت را، روح حسین بن علی

 

(علیة السلام) را می‌‌‌بیند. این کارها کارهایی نیست کة با اراده‌‌‌‌ امثال ما انجام بگیرد؛

 

این کار خداست، این دست قدرت الهی است.

 

تاریخ انتشار : 1397/10/4

 

بازدید : 2173

 

منبع : دفتر پژوهش و بررسی های خبری ,

 

آنچة انقلاب اسلامی ایران را از سایر انقلابها و جنبشها متمایز کردة است حضور با

 

بصیرت و هوشمندانة مردم در تمامی صحنة هاست، حضور خودجوش و میلیونی امت

 

بة پا خاستة ایران در نهم دی ما ة سال 1388 بار دیگر ثابت کرد مردم ایران برای حفظ

 

نظام اسلامی هیچ توطئة ای را برنمی تابند و با حضوری و لایت محور روزهای ما ندگاری

 

را در تاریخ ثبت می کنند. در استانة سالروز حماسة نهم دی، با بررسی سخنان مقام

 

معظم رهبری گزیدة ای از نکات محوری توصیف ایشان پیرامون این حماسة ما ندگار،

 

را بة مناسبت گرامیداشت این روز ارایة کردة است.

 

خلاصة ای از توصیف نهم دی در کلام رهبری:

 

– حاکمیت روح دیانت بر دل مردم

 

– احساس و ظیفة دینی و انجام عمل صالح

 

– نماد اعتماد مردم بة نظام

 

– بة معنای و اقعی ایام الله

 

– تجلی احساس مسوولیت مردم

 

– بیداری، هوشیاری و بصیرت ملت

 

– قوی ترین و اخرین ضربة بة دشمن

 

– اتمام حجت

 

– بزرگترین ثروت یک نظام

 

– روزی ما ندگار

 

مشروح گزیدة های سخنان رهبری

 

حماسة نهم دی نشانگر حاکمیت روح دیانت بر دل مردم بود

 

-در قضیة 9 دی سال ثمانيو و ثمانون یک نکتة اساسی و جود دارد و ان نکتة بر می گردد

 

بة هویت و ما هیت انقلاب یعنی همان روحی کة حاکم بود بر اصل انقلاب ما و حضور

 

عظیم بی نظیر تاریخی در سال سبعه و خمسين ، در تسعه دی این روح بة شکل

 

بارزی نشان دادة شد بة طوری کة جای انکار و تردید و تامل را برای هیچ کس از

 

بدخواهان، دوستان، دشمنان و دیگران باقی نگذاشت. ان روح چة بود؟ روح دیانت

 

حاکم بر دل های مردم. پس اینجا ما دو عنصر در کنار هم داریم: هنالك عنصر عنصر

 

مردم است کة مردم در هر کشور و جامعة ای، اگرچنانچة همت کنند، بصیرت به

 

خرج بدهند، عمل کنند و و ارد میدان بشوند؛ همة مشکلات را می توانند حل کنند.

 

یعنی بزرگترین کوة ها در مقابل حضور مردم از بین می رود. می توانند کوة های

 

بزرگ را جابجا کنند؛ این یک حقیقت اشکاری است کة بسیاری از تحلیل گران

 

اجتماعی این حقیقت را درست لمس و درک نکردة اند اما ما این را لمس کردة ایم.

 

هنر امام بزرگوار ما این بود کة مردم را و ارد صحنة کرد… (بیانات در دیدار با ستاد

 

بزرگداشت 9 دی، 21/09/1390)

 

نهم دی حاصل احساس و ظیفة دینی و انجام عمل صالح بود

 

-… ایمان دینی ان معجزة گری است کة قادر است اولا همة مردم را بسیج کند و بیاورد.

 

ثانیا انها را در صحنة نگة دارد و سختی ها را برای انها هموار و اسان کند. هیچ ایمان

 

دیگری این خصوصیت را ندارد. ایمان دینی می گوید شما اگر چنانچة فایق شدید

 

و پیش بردید، پیروزید. اگر کشتة هم شدید یا اگر زندان هم افتادید، پیروزید. چون به

 

وظیفة عمل کردة اید. و قتی کسی یک چنین اعتقاد و ایمانی داشت این دیگر

 

شکست برایش معنا ندارد. لذلك و ارد میدان می شود. این همان عاملی است کة هم

 

در صدر اسلام اثر کرد و هم در انقلاب ما اثر کرد. تسعه دی این را نشان داد. نهم

 

دی یک نمونة ای بود از همان خصوصیتی کة در خود انقلاب و جود داشت. یعنی

 

مردم احساس و ظیفة دینی کردند و دنبال این و ظیفه، عمل صالح خودشان را انجام

 

دادند. عمل صالح این بود کة بیایند تو خیابان، نشان بدهند و بگویند مردم ایران، اینها

 

هستند…. این حرکت، حرکت بزرگی بود و کار بزرگی هم انجام گرفت. فتنة ثمانية

 

وثمانون تنها ان چیزی نبود کة توی خیابان بة و سیلة تعدادی ادم دیدة شد، زمینه

 

هایی چیدة بودند و اهداف خطرناکی داشتند، با این برخوردهای سیاسی و امنیتی،

 

حل نمی شد. یک حرکت عظیم مردمی لازم داشت کة این حرکت، حرکت تسعه دی

 

بود کة مردم امدند و بساط فتنة و فتنة گران را در هم پیچیدند. لذلك حادثة تسعه دی در

 

تاریخ یک حادثة ما ندنی است. این حادثة شبیة حوادث اول انقلاب است. (بیانات در

 

دیدار با ستاد بزرگداشت تسعه دی 21/09/1390)

 

رد پای عاشورای سبعه و خمسين در نهم دی ثمانيه و ثمانون

 

-در همین حادثة تسعه دی، یکی از خصوصیات دیگری کة در ان حادثة هست و ان را

 

کاملا بة حوادث انقلاب نزدیک می کند، مسالة عاشورا است. در حوادث اول انقلاب

 

هم محرم پیش امد و امام ان بیان عظیم و عجیب تاریخی را بیان کردند: ما هی که

 

خون بر شمشیر پیروز است. این حرف کوچکی نیست. ما عادت کردیم این حرفها

 

را تکرار می کنیم. عمقش کأنة گاهی از یادمان می رود. خون بر شمشیر، مظلوم بر

 

ظالم فائق می اید، کشتة بر کشندة فائق می اید، این همان چیزی است کة در

 

عاشورا پیش امد. امام این را در محرم سال سبعه و خمسين مطرح کردند در قضیه

 

تسعه دی هم باز پای امام حسین(ع) و عاشورا در میان بود. اگر ان حرکات سخیف

 

و گریة اور از سوی فتنة گران، در عاشورا پیش نمی امد، این حرکت عظیم این تحرک

 

مردم، معلوم نبود بة این شکل بوجود بیاید. اینجا هم پای عاشورا در میان بود.

 

امیدواریم انشاءالله خدای متعال سایة امام حسین(ع)، سایة عاشورا، سایة دین

 

و ایمان معنوی را هرگز از سر ما کم نکند. (بیانات در دیدار با ستاد بزرگداشت تسعة

 

دی 21/09/1390)

 

حضوری بی سابقة برای خنثی سازی چالش های فتنة انگیز دشمنان

 

– یکی از چالش ها – کة البتة این چالش پیچیده‌تربود – چالش های فتنه‌انگیزی بود ک

 

ة در فتنه‌ای كهجدهم تیر سال ثمانيه و سبعون و فتنه‌ سال ثمانيه و ثمانون ، با

 

فاصله‌ دة سال، اینها در تهران راة انداختند. امیدوار بودند کة بتوانند با این فتنه، نظام

 

را شکست بدهند؛ ضربة و ارد کنند؛ اما بة عکس شد. در فتنه‌ ثمانيه عشر تیر، پنج

 

روز بعد از اینکة فتنه‌گران فتنه‌ خود را شروع کردند، مردم ان حرکت عظیم ثلاثة

 

وعشروه تیر را، نة فقط در تهران، بلکة در سایر شهرها بة راة انداختند. در فتنه‌ ثمانيو

 

وثمانن ، دو روز بعد از حوادث عاشورا، ان قضیه‌ عظیم نهم دی بة راة افتاد. همان

 

وقت بعضی از ناظران خارجی کة از نزدیک دیدة بودند، در مطبوعات غربی نوشتند

 

و ما دیدیم، کة گفتة بودند انچة در نهم دی در ایران پیش امد، جز در تشییع جنازه‌

 

امام، چنین اجتماعی، چنین شوری دیدة نشدة بود. این را مردم کردند. حضور مردم

 

اینجوری است. (بیانات در دیدار مردم کرمانشاه20/07/1390)

 

نهم دی نماد اعتماد مردم بة نظام

 

-… کمتر کشوری در دنیا و جود دارد کة اعتمادی را کة مردم ایران نسبت بة نظام

 

جمهوری اسلامی دارند، نسبت بة نظام حکومتی خود داشتة باشند… اعتماد به

 

نظام، از این بهتر و روشن‌تر نمی شود. این حضور، حضور بسیار پرمعنایی است.

 

علاوة بر این، در موارد خاص، كنهم دی سال ثمانيه و ثمانون ، بة مجرد اینکه

 

مردم احساس کردند حرکتی کة شروع شدة است، متوجة بة نظام است، متوجه

 

بة انقلاب است، متوجة بة شخص خاص و دولت خاصی نیست، ان حرکت عظیم

 

را از خود نشان دادند. اینجور نبود کة فقط جوان های پرشور بة میدان بیایند؛ همه

 

آمدند. حادثه‌ نهم دی یک حادثه‌ عجیبی است؛ بة خاطر دلبستگی مردم بة نظام

 

بود. اینها نشان دهنده‌ اعتماد مردم است. (بیانات در دیدار مسوولان نظام جمهوری

 

اسلامی ایران 16/05/1390)

 

حضور در نهم دی هنر مردم بود

 

-… سال ثمانيه و سبعون کة ان حوادث پیش امد، ان کسی کة این حوادث را خنثی

 

کرد، مردم بودند. روز ثلاثه و عشرون تیر سال ثمانيه و سبعون مردم امدند در خیابان

 

ها، توطئه‌ دشمن را کة سال ها برایش برنامه‌ریزی کردة بودند، در یک روز باطل کردند.

 

آن روز گذشت. موج دوم، باز یک برنامه‌ریزی ده‌سالة بود تا سال ثمانيه و ثمانون . به

 

نظرشان فرصتی بة دست می‌آمد. بة خیال خودشان زمینه‌ها را امادة کردة بودند.

 

مطالباتی هم مردم داشتند – مردمی کة و ابسته‌ بة نظامند، و فادار بة نظامند – فکر

 

کردند از این مطالبات بتوانند استفادة کنند؛ لذلك ان قضایای سال ثمانيه و ثمانون به

 

وجود امد. دو سة ما ة تهران را متلاطم کردند – البتة فقط تهران را – دو سة ما ه

 

توانستند دل ها و ذهن ها را بة خودشان مشغول کنند. اینجا هم مردم امدند توی

 

میدان. بعد از انکة باطن ها ظاهر شد، در روز قدس مردم دیدند کة اینها حرف دلشان

 

چیست، در روز عاشورا فهمیدند کة اینها عمق خواسته‌هاشان تا کجاست، مردم عزیز

 

ما بة میدان امدند و حماسه‌ی تسعه دی را بة راة انداختند. نة فقط در تهران، بلکه

 

در سراسر کشور، میلیون ها نفر در روز نهم دی، بعد هم بلافاصلة در اثنين و عشرون

 

بهمن امدند توی میدان، غائلة را ختم کردند. این، هنر مردم است. درود بة مردم ایران.

 

درود بة ملت مومن و مبارز و بصیر و اگاة ایران. ان‌شاءالله بة توفیق الهی، مردم همین

 

راة را و همین خط را و همین ارمان را و همین عزم و همت را تا احدث ادامة خواهند

 

داد.

 

(بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی(ره) 14/3/1390)

 

خط امام، همان حضور در صحنه، احساس مسوولیت و اعتماد متقابل است

 

-خوشبختانة این حرکت عظیم مردم ثمرات خودش را هم بخشیدة است. بة برکت

 

اعتمادی کة مردم بة مسوولان کشور از خودشان نشان دادند، بة برکت امنیتی که

 

با حضور مردم در سرتاسر کشور برقرار است، مسوولین توانسته‌اند خدمت‌رسانی

 

را گسترش بدهند و کارهای بزرگی انجام دهند؛ کارهای زیربنایی عظیمی در کشور

 

انجام بگیرد، کة شرط لازم برای پیشرفت هر کشوری، همین کارهای زیربنایی است

 

کة امروز دارد یکی پس از دیگری انجام می گیرد؛ مردم دارند این را می‌بینند و ان‌

 

شاءالله ثمراتش را در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهند دید. بة برکت همین امنیتی کة با

 

حضور مردم بة و جود امدة است، توطئه‌های امنیتی دشمنان خنثی می شود، توطئه‌

 

های تبلیغاتی دشمنان خنثی می شود. بة برکت همین حضور مردم است کة پیشرفت

 

علمی و فناوری کشور در سطح عالی است. امروز طبق امارهای بین‌المللی – نه

 

آمارهای ما – طبق محاسبات بین‌المللی کة اعلام رسمی هم می کنند، سرعت

 

پیشرفت علمی کشور ما ، یازدة برابر یا دوازدة برابر متوسط دنیاست؛ این چیز کمی

 

نیست. این را مخالفین ما می گویند، دشمنان ما ان را اعلام می کنند. امروز جوانان

 

دانشمند شما در بیش از دة رشته‌ مهم درجه‌ اول علمی و فناوری کشور انچنان

 

پیشرفتی کرده‌اند کة در ردیف های اول دنیا – یعنی در ردیف های کمتر از دهم دنیا –

 

قرار گرفته‌اند؛ اینها بة برکت حضور مردم است. این حضور، این اعتماد متقابل، این

 

احساس مسوولیت عمومی هرچة ادامة پیدا کند، کشور پیشرفت بیشتری پیدا

 

خواهد کرد. خط امام، این است. (بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی

 

(ره) 14/3/1390)

 

ناتوانی دشمن از انکار عظمت و حرکت مردم در نهم دی

 

-راز ما ندگاری این انقلاب، اتکای بة ایمان هاست؛… روز نهم دی شما دیدید در این

 

کشور چة اتفاقی افتاد و چة حادثه‌ای پیش امد. دشمنان انقلاب کة همیشة سعی

 

می کنند راهپیمایی‌های میلیونی را بگویند چند هزار نفر امده‌اند – تحقیر کنند،

 

کوچک کنند – اعتراف کردند و گفتند در طول این بیست سال، هیچ حرکت مردمی‌ای

 

بة این عظمت در ایران اتفاق نیفتادة است؛ این را نوشتند و گفتند. ان کسانی که

 

سعی در کتمان حقایق درباره‌ جمهوری اسلامی دارند، این را گفتند. علت چیست؟

 

علت این است کة مردم و قتی احساس می کنند دشمن در مقابل نظام اسلامی

 

ایستادة است، می‌آیند توی میدان. این حرکت ایمانی است، این حرکت قلبی است؛

 

این چیزی است کة انگیزه‌ خدایی در ان و جود دارد؛… و قتی حرکت خدایی شد، برای

 

خدا شد، اخلاص در کار بود، خدای متعال این جور دفاع می کند… این را دشمنان

 

نظام اسلامی نمی فهمند، تا امروز هم نفهمیدند؛ لذلك تحریم می کنند، حرف می زنند،

 

روش های گوناگون را بة کار می گیرند، بة خیال خودشان می گردند نقطة ضعف

 

برای جمهوری اسلامی پیدا کنند؛ گاهی اسم حقوق بشر را می‌آورند، گاهی اسم

 

دموکراسی را می‌آورند؛ ترفندهایی کة امروز برای مردم دنیا حقیقتا ترفندهای مسخره

 

است. می گویند افکار عمومی؛ اما افکار عمومی اگر این حرف ها را از امریکا

 

و صهیونیسم باور می کرد، این جور در دنیا، در کشورهای مختلف، ملت های مختلف،

 

در مواقع گوناگون، نفرت خودشان را از این سران مستکبر نشان نمی داند، کة می‌

 

بینید نشان می دهند. هر جا سفر می کنند، گروهی از مردم علیه‌شان شعار می

 

دهند. پیداست کة افکار عمومی دنیا فریب ترفندهای اینها را نخوردة است. (بیانات

 

در دیدار فرماندة و پرسنل نیروی هوائی ارتش 19/11/1389)

نهم دی بة معنای و اقعی ایام الله بود

 

-در همین فتنه‌ 88 همین جور بود. جنجال کردند، هیاهو کردند، گفتند جمهوری

 

اسلامی تمام شد رفت، اختلافات شد، چنین شد، چنان شد؛ بعد نگاة کردند،

 

دیدند ملت ایران فائق امد. نة دی و بیست و دوی بهمن پارسال جزو ایام‌الله –

 

بة معنی حقیقی کلمة – بود. دلها دست خداست. خدای متعال این دلها را اورد

 

وسط صحنه، ملت ایران عظمت خودش را نشان داد. هر کاری می کنند، به

 

ضررشان تمام می شود. بعد از این هم همین جور خواهد بود. خب، این و اقعیتی

 

است کة امروز در دنیا و جود دارد. چی می خواستند، چی شد! (بیانات درخطبه‌

 

های نماز جمعة تهران15/11/1389)

 

9 دی تجلی احساس مسوولیت مردم

 

-آنچة کة برای ما لازم است، این است کة احاد مردم، مسوولین، غیر مسوولین،

 

بخصوص جوان ها، بخصوص کسانی کة سخن و حرفشان تاثیر دارد، احساس

 

مسوولیت حضور در صحنة را از دست ندهند. هیچ کس نگوید من تکلیفی ندارم،

 

من مسوولیتی ندارم؛ همة مسوولند. مسوولیت معنایش این نیست کة اسلحه

 

ببندیم، بیاییم توی خیابان راة برویم؛ در هر کاری کة هستیم، احساس مسوولیت

 

کنیم؛ مسوولیت دفاع از انقلاب و از نظام جمهوری اسلامی؛ یعنی از اسلام، یعنی

 

از حقوق مردم، یعنی از عزت کشور. این، شرط اول: همة باید این احساس مسوولیت

 

را داشتة باشیم. و من می‌بینم کة این احساس مسوولیت را داریم. این را مردم

 

کشور ثابت کردند، ثابت می کنند؛ حالا یک نمونه‌ و اضحش تسعه دی بود کة اشاره

 

کردند؛ نمونه‌های دیگری هم هست؛ اثنين و عشرون بهمن در پیش است، دهه‌ فجر

 

در پیش است. مردم حضور خودشان را، امادگی خودشان را، سرزندگی و نشاط

 

خودشان را نشان داده‌اند، باز هم نشان خواهند داد. (بیانات در دیدار مردم ما زندران

 

در سالگرد حماسة ستة  بهمن 06/11/1389)

 

نهم دی حرکتی خودجوش حاصل هشیاری مردم

 

-فتنه‌ سال گذشتة جلوه‌ای از توطئه‌ دشمنان بود؛ فتنة بود. فتنة یعنی کسانی شعار

 

های حق را با محتوای صد درصد باطل مطرح کنند، بیاورند برای فریب دادن مردم. اما

 

ناکام شدند. هدف از ایجاد فتنه، گمراة کردن مردم است. شما ملاحظة کنید؛ مردم

 

ما در مقابله‌ با فتنه، خودشان بة پا خاستند. نهم دی در سرتاسر کشور مشت محکمی

 

بة دهان فتنه‌گران زد. این کار را خود مردم کردند… یک حرکت خودجوش بود؛ این خیلی

 

معنا دارد؛ این نشانه‌ این است کة این مردم بیدارند، هشیارند. دشمنان ما باید این

 

پیام را بگیرند. ان کسانی کة خیال می کنند می توانند میان نظام و میان مردم جدایی

 

بیندازند، ببینند و بفهمند کة این نظام، نظام خود مردم است، ما ل مردم است… دشمنان

 

ما این را بفهمند. سردمداران دولت های مستکبر – و در رأس انها امریکا – علیة ملت

 

ما حرف می زنند، توطئة می کنند، گاهی شعار می دهند، گاهی اظهارات مزورانة می

 

کنند، گاهی صریحا دشمنی می کنند، گاهی در لفافة می برند؛ اینها همة برای این

 

است کة تحلیل درستی از مسایل ایران و شناخت درستی از ملت ایران ندارند. ملت

 

ما ملت بیداری است، ملت هشیاری است. (بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان

 

گیلان‌ 08/10/1389)

 

نهم دی اعلام حضور در صحنة بود

 

-… بة میدان عمل و خدمت و تلاش کة می رسیم، همین حرکت عظیم بسیج سازندگی

 

را می‌بینیم؛ بة میدان سیاست و اعلام حضور کة می رسیم، حرکت تسعه دی را می‌

 

بینیم، حرکت اثنين و عشرون بهمن را می‌بینیم، حضور عظیم در انتخابات را می‌بینیم؛

 

اینها معناش چیست؟ معناش این است کة امروز جوانان ما کة اکثریت قاطع ملت ما

 

هستند و عموم ملت ما در همان جهت حرکت انقلاب اسلامی و با همان ضرب

 

دست انقلاب، رو بة فزایندگی هستند، دارند پیش می روند. پس ما پیش رفتیم.

 

(بیانات دردیدار جهادگران بسیج سازندگی 31/06/1389)

 

نهم دی نشان از بیداری ملت بود

 

-آزمون مهمی بود برای کشور. من بة شما عرض بکنم، ازمون مهمی بود؛ هم عبرت

 

های زیادی داشت، هم درس های زیادی داشت و در این ازمون، ملت ایران پیروز

 

شد. انها می خواستند مردم را تقسیم کنند بة یک گروة اقلیت، بة یک گروة اکثریت؛

 

یک گروهی کة برنده‌ انتخابات است، یک گروة هم کة در انتخابات بة نتیجه‌ مطلوب

 

خود دست پیدا نکرده، این ها را در مقابل هم قرار بدهند. ملت را دوپارچة کنند؛ یک

 

عدة اغتشاشگر هم و ارد میدان بشوند و با ایجاد اغتشاش، جنگ را در داخل کشور

 

مغلوبة کنند، جنگ داخلی راة بیندازند؛ امیدشان این بود. اما ملت هوشیاری بة خرج

 

داد. شما دیدید در روز انتخابات، مردم بة دو گروة سیزدة چهاردة میلیونی، و بیست

 

و چهار پنج میلیونی تقسیم شدند؛ اما بعد از گذشت مدتی نة چندان بلند، همین دو

 

گروة با هم یکی شدند و در مقابل شورشگران و اغتشاشگران و خرابکاران ایستادند.

 

بیداری ملت را انسان اینجا می شود بفهمد… (بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم

 

مطهر رضوی01/01/1389)

 

حماسة نهم دی قوی ترین و اخرین ضربة بة دشمن

 

-قوی‌ترین و اخرین ضربة را ملت در روز نهم دی و اثنين و عشرون بهمن و ارد کرد. کار

 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن، کار عظیمی بود؛ نة دی هم همین جور. یکپارچگی

 

ملت اشکار شد. همه‌ کسانی کة در عرصه‌ سیاسی بة هر نامزدی رأی دادة بودند،

 

وقتی دیدند دشمن در صحنة است، و قتی فهمیدند اهداف پلید دشمن چیست، نسبت

 

بة ان کسانی کة قبلا بة انها خوشبین هم بودند، تجدید نظر کردند؛ فهمیدند کة راه

 

انقلاب این است، صراط مستقیم این است. (بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم

 

مطهر رضوی 01/01/1389)

 

حماسة نهم دی برخاستة از بصیرت مردم

 

– روزهای سال، بة طور طبیعی و بة خودی خود همة كهمند؛ این انسان ها هستند،

 

این اراده‌‌‌‌‌ها و مجاهدت هاست کة یک روزی را از میان روزهای دیگر برمی کشد و ان

 

را مشخص می کند، متمایز می کند، متفاوت می کند و كیک پرچمی نگة می دارد

 

تا راهنمای دیگران باشد. روز عاشورا – دهم محرم – فی نفسة با روزهای دیگر فرقی

 

ندارد؛ این حسین بن علی (علیة السلام) است کة بة این روز جان می دهد… روز نهم

 

دی امسال هم از همین قبیل است. نهم دی با دهم دی فرقی ندارد؛ این مردم اند

 

کة ناگهان با یک حرکت، کة ان حرکت برخاستة از همان عواملی است کة نوزدهم دی

 

قم را تشکیل داد؛ یعنی برخاستة از بصیرت است، از دشمن‌‌‌‌‌شناسی است، از و قت‌‌‌‌‌

 

شناسی است، از حضور در عرصة مجاهدانة است – روز نهم دی را هم متمایز می

 

کنند. (بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام 19 دی 19/10/1388)

 

حرکت عظیم نهم دی حجت را بر همة تمام کرد

 

– مسوولین کشور بحمدالله چشمشان هم باز است، می‌‌‌‌بینند؛ می‌‌‌‌بینند مردم در چه

 

جهتی دارند حرکت می کنند. حجت بر همة تمام شدة است. حرکت عظیم روزنهم

 

دی ما ة حجت را بر همة تمام کرد. مسوولین قوه‌‌‌‌‌ مجریه، مسوولین قوه‌‌‌ مقننه،

 

مسوولین قوه‌‌‌‌ قضاییه، دستگاه‌‌‌های گوناگون، همة می دانند کة مردم در صحنه‌‌‌اند

 

و چة می خواهند… (بیانات در دیدارمردم قم در سالگرد قیام 19 دی 19/10/1388)

 

پشتیبانی ملت بزرگ ترین ثروت یک نظام

 

– بزرگ ترین ثروت برای یک نظام همین است کة مردم پشت سرش باشند. امدند

 

بة اصطلاح خواستند این حرکت مردمی را خراب کنند؛ گفتند راهپیمایی حکومتی!

 

بی عقلها نفهمیدند کة با این حرف دارند حکومت را تعریف می کنند؛ دارند از حکومت

 

تمجید می کنند. این چة حکومتی است کة در ظرف دو روز – روز عاشورا (یکشنبه)

 

آن خباثت ها را راة انداختند، روز چهارشنبة این حرکت عظیم راة افتاد، می تواند یک

 

چنین بسیج عظیم ملی را در سرتاسر کشور بکند؟ امروز کدام کشور دیگر، کدام

 

حکومت دیگر چنین قدرتی دارد؟ قوی‌‌‌‌ترین حکومت های دنیا و ثروتمندترینشان که

 

ولخرجی‌‌‌‌های زیادی هم برای جاسوس پروری و خرابکاری و تروریست پروری دارند،

 

اگر همة تلاش شان را هم بکنند، نمی توانند ظرف دو روز، صد هزار نفر ادم را بیاورند

 

توی خیابان های شهرشان یا کشورشان. چند دة میلیون انسان در سرتاسر کشور

 

بیایند! اگر بة دستور حکومت امدة باشند، این خیلی حکومت مقتدری است؛ پس

 

خیلی حکومت قوی‌‌‌‌ای است کة اینجور امکان بسیج را دارد. اما حقیقت غیر از این ا

 

ست؛ حقیقت این است کة در کشور ما حکومت و مردمی و جود ندارد، همة یکی اند

 

مسوولین حکومت، از شخص حقیر این بندة گرفتة تا دیگران، هر کدام قطره‌هایی

 

هستیم در اقیانوس عظیم این ملت. (بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام 19 دی

 

19/10/1388)

 

حماسة نهم دی نشانة قدرت الهی و روزی ما ندگار

 

– مطمئن باشید کة روز نهم دی امسال هم در تاریخ ما ند؛ این هم یک روز متمایزی

 

شد. شاید بة یک معنا بشود گفت کة در شرایط کنونی – کة شرایط غبارآلودگی

 

فضاست – این حرکت مردم اهمیت مضاعفی داشت؛ کار بزرگی بود. هرچة انسان

 

در اطراف این قضایا فکر می کند، دست خدای متعال را، دست قدرت را، روح و لایت

 

را، روح حسین بن علی (علیة السلام) را می‌‌‌بیند. این کارها کارهایی نیست کة با

 

اراده‌‌‌‌ امثال ما انجام بگیرد؛ این کار خداست، این دست قدرت الهی است؛ همان طور

 

کة امام در یک موقعیت حساسی – کة من بارها این را نقل کرده‌‌‌‌ام – بة بندة فرمودند

 

: «من در تمام این مدت، دست قدرت الهی را در پشت این قضایا دیدم». درست دید

 

آن مرد نافذ بابصیرت، ان مرد خدا(بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام 19 دی

 

19/10/1388)

 

9 دى در كلام رهبري

, عبارات عن رهبري

9 دى در كلام رهبري 

 

 

  

 

 

 

 

        
9 دي در كلام رهبري , كلمات عن رهبري